SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
75

75.

Na temelju članka 28. točka 2. Statuta Primorsko-goranske Županije (»Službene novine PGŽ« broj: 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), a sukladno Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije za razdoblje 2005.-2009. godine (Klasa: 021-04/05-02/76, Urbroj: 2170-01-11-01-05-2, od 29. rujna 2005. godine), Županijska skupština, na sjednici održanoj 10. srpnja 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane
Osnovne škole »Milan Brozović« Kastav

I.

Primorsko-goranska Županija i Grad Kastav sufinancirat će radove izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole »Milan Brozović« Kastav.

Ukupna procijenjena vrijednost radova koje će sufinancirati Županija i Grad Kastav iznosi 33.001.000,00 kn (PDV uključen).

Grad Kastav sufinancirat će 67% odnosno 22.110.670,00 kn (PDV uključen), dok će Županija sufinancirati 33%, odnosno 10.890.330,00 kn (PDV uključen) ukupne procijenjene vrijednosti, i to slijedećom dinamikom:

- u 2008. godini u iznosu od 1.600.000,00 kn,

- u 2009. godini u iznosu od 4. 645.165,00 kn,

- u 2010. godini u iznosu od 4. 645.165,00 kn.

II.

O sufinanciranju iz točke I. ove Odluke Primorsko- goranska županija i Grad Kastav zaključit će se Sporazum o sufinanciranju kojim će se utvrditi uvjeti, dinamika i način sufinanciranja.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz stavka 1. ove točke Odluke.

III.

Sredstva za financiranje radova i usluge iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2008. godinu na poziciji 530104.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/55

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 10. srpnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=565&mjesto=00001&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr