SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

73.

Na temelju članka 32., stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 27. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/07 i 21/08) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 10. srpnja 2008. godine donijela

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2008. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 349.926.519,81

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00

RASHODI 298.258.619,10

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 66.894.239,15

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -15.201.338,44


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 15.229.480,19


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 4.019.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 4.047.141,75

NETO ZADUŽIVANJE /

FINANCIRANJE -28.141,75

 

 

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED.

IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00

Tablica se nalazi u prilogu odluke

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/50

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 10. srpnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

I. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=565&mjesto=00001&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr