SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
72

72.

Na temelju članka 38. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je na 106. sjednici održanoj dana 3. srpnja 2008. godine donijelo

ODLUKU
o povjeravanju izrade prostornih planova uređenja
gradova i općina i urbanističkih planova uređenja

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« povjerava obavljanje poslova izrade prostornih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja za potrebe jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Izradi prostornih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja iz članka 1. ove Odluke prethodi odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o izradi planova i odluka Upravnog vijeća Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« o vrsti i nazivu prostornog plana koji će se izrađivati.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/21

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-5

Rijeka, 3. srpnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=565&mjesto=00001&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr