SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. lipnja 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u oblasti
zdravstva i socijalne skrbi za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 52/07), u članku 3., točki 1., alineji 2. brojka: »36.000,00« zamjenjuje se brojkom: »63.000,00«.

Članak 2.

U članku 3., točki 2., alineji 8. brojka: »40.000,00« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

Članak 3.

U članku 3., točki 3., u alineji 13. brojka: »65.000,00« zamjenjuje se brojkom: »100.000,00«.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr