SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/ 03 proč. tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 proč. tekst), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 27/93 proč. tekst), članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. lipnja 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, informiranju i športu za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2008. godinu iz članka 4. stavka 2., mijenja se i glasi:

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije.«

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 26 lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr