SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. lipnja 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07), članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

» - sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02 , 90.1, 90.3, 90.04) u ukupnom iznosu od 1.510.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 510.000,00 kn, proračuna: prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn.

- sredstva za gradnju javnih površina - Lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 100.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn

- sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj (poz 146) u iznosu od 100.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126.1, 126) u iznosu od 325.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu 100.000,00 kn i proračuna (boravišna pristojba) u iznosu od 225.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.1, 130.2 i 130.3) u ukupnom iznosu od 1.906.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 852.400,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka -HBOR-a u iznosu od 254.000,00 kn i potpora 800.000,00 kn .

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 3.960.000,00 kn osiguravaju se iz proračuna : naknade za eksploataciju mineralnih sirovina 145.000,00, naknada za koncesije 780.000,00 i sufinanciranja građana za katastrasku izmjeru u iznosu od 2.500.000,00 kn i sredstava sufinanciranja 535.000,00.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz 124, 124.1) u ukupnom iznosu od 1.115.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (namjensko povećanje cijene vode) u iznosu od 440.000,00 kn i proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 675.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz 125.1, 125.02 i 130- zona Pušća) u ukupnom iznosu od 1.727.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna : prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka- HBOR 1.127.000,00 kn i potpora u iznosu od 600.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge(namjensko povećanje usluge odvoza otpada) u iznosu od 98.655,05 kn i proračuna : prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 151.344,95 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr