SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. lipnja 2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Omišalj za 2008. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2008.godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Omišalj za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 26. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Nikola Dapčić, v. r.

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišal  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr