SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2008.godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/07) članak 1. mjenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

U članku 3. Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. god. iznos 7.962.500,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 9.083.200,00 kn i raspoređuje se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-16

Mrkopalj, 20. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Mrkopalj
Tomislav Cuculić, v.r.

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2008.
OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

 

Odluka o I. izmjeni i dopuni Općinskog p  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=564&mjesto=51315&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr