SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Temeljem članka 9. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 10. stavaka 1. i 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/06) te članaka 13. i 41. Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07) načelnik Općine Lovran, dana 10. travnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Lovran

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Lovran.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Lovran imenuju se:

1. EMIL GRŽIN - načelnik Općine Lovran - zapovjednik Stožera;

2. BRANKA RADIĆ- član iz ureda općinske uprave - član Stožera;

3. SPOMENKA MITAR - član iz Odjela za ZS, PU ZS Rijeka - član Stožera;

4. JOSIP GRGURIĆ - predstavnik Policijske uprave primorsko-goranske - član Stožera;

5. ERVINO MRAK - predstavnik komunalnog poduzeća - član Stožera;

6. GORDAN FILINIĆ - zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Lovran - član Stožera.

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Lovran.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Ured općinske uprave Općine Lovran.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka od 16.06.2006. Klasa: 804-01/06-01/02, Ur. broj: 2156/02-02-06-2.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/01

Ur. broj: 2156/02-02-08-1

Lovran, 10. travnja 2008.

OPĆINA LOVRAN

Načelnik
Emil Gržin, dipl. oecc., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr