SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 28., stavak 2., Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 14/02, 8/05,4/06 - pročišćeni tekst i 22/06) i članka 89., Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 01, 3/03, 8/05, 4/06-pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 35. sjednici, održanoj 11. lipnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Lovran

I.

Razrješava se Bojan Simonič s funkcije potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran momentom donošenja ove Odluke.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-03/08-01/08

Ur. broj: 2156/02-01-08-3

Lovran, 11. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Serđo Basan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr