SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04) i članka 5. stavak 7. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07 i 10/08), a nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu koncesije oglašenog u »Novom listu« od 18. lipnja 2008. godine, Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
»blokiranje, deblokiranje i premještanje nepropisno
parkiranih vozila, te čuvanje premještenih vozila«

1. Općina Baška (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti »blokiranje, deblokiranje i premještanje nepropisno parkiranih vozila, te čuvanje premještenih vozila« na području Općine Baška tvrtki CRTORAD d.o.o. iz Varaždona, Anina 11 (u daljnjem tekstu: koncesionar).

2. Koncesija se dodjeljuje na rok od 3 (tri) godine, koji započinje teći zaključenjem ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara.

3. Djelatnost koja je predmet koncesije koncesionar će obavljati u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, svake godine tijekom trajanja koncesije.

4. Koncesionar plaća davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna, u 2 (dva) jednaka polugodišnja obroka - do 15. prosinca i do 15. lipnja.

5. Koncesionar je obvezan obavljati djelatnosti koja je predmet koncesije sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), Odluke o uređenju prometa u mjestu Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08) i Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08), a što podrazumijeva i naplatu troškova, kako slijedi:

. premještanje vozila - 350,00 kn, u što je uključen porez na dodanu vrijednost,

. započeto premještanje - 200,00 kn, u što je uključen porez na dodanu vrijednost,

. blokada/deblokada - 150,00 kn, u što je uključen porez na dodanu vrijednost,

. čuvanje premještenog vozila - 80,00 kn po danu, u što je uključen porez na dodanu vrijednost (za prvi dan troškovi se zaračunavaju samo u slučaju ako se vozilo čuva puna 24,00 sata, ako čuvanje traje duže od jednog dana, iznos troškova se utvrđuje djelidbom ukupnog broja sati s 24 i množenjem dobivenog količnika iznosom od 80,00 kn).

6. Koncesionar je obvezan premještena vozila odlagati i čuvati na dijelu z.č. br. 3239/1 k.o. Baška - »suha marina«, na ograđenom prostoru, 24 sata dnevno.

7. Organizacija čuvanja i izdavanja premještenih vozila obveza je koncesionara.

8. Temeljem ove Odluke, u skladu s uvjetima iz natječaja i prihvaćene ponude koncesionara, Općinsko poglavarstvo Općine Baška zaključit će ugovor o dodjeli koncesije s koncesionarom, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-04/08-01/34

Ur. broj: 2142-03-08-3

Baška, 30. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mišel Budimilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr