SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba
iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području
Općine Baška u 2008. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2008. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

.financiranje ultrazvučnih pregleda
za stanovnike Općine Baška 16.200,00

.sufinanciranje hitne medicinske pomoći 32.634,00

.sufinanciranje rada turističke ambulante 150.000,00

.ostale zdravstvene i veterinarske usluge 10.000,00

.stalna mjesečna novčana pomoć 52.200,00

.jednokratna novčana pomoć 20.000,00

.sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 10.400,00

.pomoć za podmirenje troškova stanovanja
(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,
komunalna naknada i sl.) 8.116,20

.pomoć u nabavi lijekova 500,00

.pomoć u prigodi blagdana
(novčana i namirnice) 25.000,00

.sufinanciranje školske marende 1.000,00

.ostale pomoći i donacije 5.000,00


UKUPNO: 331.050,20

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/5

Ur. broj: 2142-03-08-6

Baška, 30. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mišel Budimilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr