SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2008. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2008. godinu:

.financiranje rada KD »Šoto« 120.000,00

.sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 1.000,00

.Zavičajni muzej 50.000,00

.sufinanciranje festivala folklora otoka Krka 8.000,00

.arheološki radovi na crkvi Sv. Nikole 50.000,00

.»Malin« - radovi sanacije objekta 79.128,65

.radovi na arheološkom lokalitetu
»Crkva Sv. Marka« 100.000,00

.suorganiziranje tradicionalnih pučkih
zabava (maškare) 10.000,00

.organiziranje kulturno-zabavnih programa
za Dan Općine 50.000,00

.organizacija tradicionalne pučke fešte
»Ribarski dan« 90.000,00

.suorganiziranje kulturno-zabavnih programa
za Dan domovinske zahvalnosti 5.000,00

.suorganizacija proslave »Rokove« 10.000,00

.suorganizacija proslave »Slucinje« 8.000,00

.suorganizacija proslave Dana sv. Elizabete
(sv. Jelisaveta) 3.000,00

.suorganizacija »Lignjade« 10.000,00

.pokroviteljstvo obilježavanja prosinačkih
blagdana (sv. Nikola, Božić, Nova godina) 50.000,00

.organizacija manifestacije »Crna ovca« 177.610,05

.Dan iseljenika otoka Krka 8.000,00

.mala škola glagoljice 5.000,00

.ostalo 45.000,00


Ukupno: 879.738,70

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2008. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 644.400,00

.dječji vrtić - nabava uređaja, strojeva,
opreme 20.000,00

.financiranje izbornih programa
(uključujući i drugi izborni jezik) 102.000,00

.sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 44.014,00

.sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 18.000,00

.stipendije (nadareni učenici, deficitarna
zanimanja, studenti) 184.700,00

.nagrađivanje uspješnih učenika 3.500,00

.SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 10.000,00


Ukupno: 1,026.614,00

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/5

Ur. broj: 2142-03-08-7

Baška, 30. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mišel Budimilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr