SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

93.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
»Rijeka« od roditelja-korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« od roditelja-korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/04) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Grada Rijeke, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni programa iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. i 4. ove Odluke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Napomena: prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u RH utvrđuje se prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.«

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. rujna 2008. godine.

Klasa: 021-05/08-01/99

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 3. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o m  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr