SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Na temelju članka 6. stavka 1 Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 43. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 19. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o prvim izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2008. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07) članak 10. se mijenja i sada glasi:

»Grad Delnice za tražit će od Vlade Republike Hrvatske suglasnost za zaduživanje u iznosu od 7.500.000,00 kuna s rokom otplate 10 godina i jednom godinom počeka.

Kredit će se zatražiti za financiranje izgradnje polivalentnog sportskog objekta (klizalište) u iznosu 5.500.000,00 kuna i rekonstrukciju Kaštela Zrinski Brod na Kupi u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Tekuće otplate glavnice duga Grada iskazane u razdjelu II Odsjeka za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo u iznosu od 660.300,00 kao i pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je gradonačelnik na osnovi odluke Poglavarstva.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-08/07-01/28

Ur. broj: 2112-01-07-02

Delnice, 19. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr