SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

38.

Na temelju odredbe članka 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/ 06-pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici 19. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Delnica
za 2008. godinu

Članak 1.

Prihvaćaju se kapitalni projekti Grada Delnica i utvrđuju izvori sredstava za njihovo financiranje kako slijedi:

Program kapitalnih ulaganja u sportsku infrastrukturu 17.500.000,00

Projekt POLIVALENTNI SPORTSKI OBJEKAT (KLIZALIŠTE) 17.500.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE 1.000.000,00

PGŽ 3.800.000,00

ZAJAM 5.500.000,00

EUROPSKA UNIJA 7.200.000,00

Program kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu 4.200.000,00

Projekt PROŠIRENJE JR SUPILOVA ULICA 35.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt OTKUP ZEMLJ. ZA POSLOVNE I PODUZETNIČKE ZONE 800.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt PROŠIRENJE JR. U SMISLU POST. LAMPE NA POST. STUP NA

RASKRIŽJU TIHOVO, C. LUG, IŠEVNICA, LUČICE, ZAMOST BRODSKI

Izvor sredstava GRAD DELNICE 90.000,00

Projekt UREĐENJE I IZGRADNJA LOVAČKE ULICE-DELNICE

Izvor sredstava GRAD DELNICE 500.000,00

Projekt IZGRADNJA TROTOARA U ULICI DOLI, DELNIČKOJ,

GORANSKOJ TE POSTAVA IVIČNJAKA 320.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt OTKUP ZEMLJIŠTA, UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA,

RADOVA NA UREĐENJU PROSTORA CENTAR DELNICE 100.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE U LUJZINSKOJ ULICI 200.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt STUDIJA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST JR 25.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE ULICI KENDAR U LUČICAMA 40.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt IZRADA TRATOARA U ULICI DOLI I A. STARČEVIĆA

S REKONSTRUKCIJOM KOLNIKA, IZGRAD. OBORINSKE

ODVODNJE I IZGRAD. KRUŽNOG TOKA 1.900.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt PROŠ. JAVNE RASVJETE U POSL. ZONI U DEL. LUJZI. CESTA

PREMA NOVOJ BENZINSKOJ 50.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt PROŠ. JAVNE RASVJETE U POSL. ZONI U DEL. PREMA

AUTOPRAONICI I TRGOVAČKOM CENTRU 140.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Program ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju 908.000,00

Projekt IZRADA UPU POLANE 110.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt IZRADA PROJ. I PROST. PLANSK. DOKUMENTACIJE 700.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Projekt IZRADA PROJ. DOKUM. ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I OBJEKTE 98.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Program ulaganja u objekte u vlasništvu Grada 2.800.000,00

Projekt KAŠTEL ZRINSKI 2.500.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE 500.000,00

ZAJAM 2.000.000,00

Projekt IZRADA PROJEKTENE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU JASLICA 300.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Program ulaganja u zaštitu i spašavanje 60.000,00

Projekt PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA 60.000,00

Izvor sredstava GRAD DELNICE

Program ulaganja u školstvo 100.000,00

Projekt uređenje stepenica i rampe kod OŠ I. G. Kovačića Delnice

100.000,00


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 450-03/08-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-03/1-08-14

Delnice, 19. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr