SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
OPĆINA DOBRINJ
28

31.

Na temelju članka 12. i 15. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01) te članka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/03), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na svojoj sjednici 22. prosinca 2003. donijelo je

ODLUKU
o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica
nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana
i radnom vremenu prodavaonica za vrijeme
turističke sezone

I) OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje s godišnji raspored dežurstava prodavaonica nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana i radno vrijeme prodavaonica za vrijeme turističke sezone na području Općine Dobrinj u 2004. godini.

II) RADNO VRIJEME ZA VRIJEME TURISTIČKE SEZONE

Članak 2.

Turistička sezona u smislu članka 2. Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti (»Službene novine« broj 6/96) utvrđena je u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna.

Za vrijeme turističke sezone sve prodavaonice svih vrsta mogu raditi svakodnevno od 6,00 sati do 23,00 sata.

III) RADNO VRIJEME NEDJELJOM I DRŽAVNIM BLAGDANIMA IZVAN TURISTIČKE SEZONE

Članak 3.

Radno vrijeme prodavaonica nedjeljom i u dane državnih blagdana izvan turističke sezone utvrđuje se godišnjim rasporedom dežurstava za prodavaonice:

- koje prodaju pretežito prehrambene proizvode,

- koje imaju do 200 m2 neto prodajne površine,

- koje su do 15. prosinca 2003. godine podnijele zahtjev za rad nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana i

- koje ispunjavanju uvjete Zakonom o trgovini.

Članak 4.

Godišnjim rasporedom dežurstava nedjeljom i u dane državnih blagdana izvan turisričke sezone, u naselju može raditi samo jedna prodavaonica.

Godišnjim rasporedom dežurstava osigurava se ravnomjeran raspored rada nedjeljom i državnim blagdanima svim dežurnim prodavaonicama u nedjelju.

Radno vrijeme dežurnih prodavaonica nedjeljom i u dane državnih blagdana izvan turističke sezone započinje najranije u 6,00 sati i završava najkasnije u 18 sati.

Članak 5.

Godišnji raspored dežurstava prodavaonica nedjeljom i državnim blagadanima izvan turističke sezone je sljedeći:

DEŽURNA DEŽURSTVO NEDJELJOM

PRODAVAONICA I DRŽAVNIM BLAGDANIMA

Šilo: Trgovina Krk

Malinska od 7,00 do 13,00 sati

Polje: DA-NI od 7,00 do 11,00 sati

Gostinjac: Kvarner Punat travanj i svibanj

od 7,00 do 12,00 sati

Kras: Misal d.o.o. nedjeljom od 8,00 do 11,00 sati

Gabonjin: Misal d.o.o. nedjeljom od 8,00 do 11,00 sati

Rasopasno: Trgovački

obrt Placa nedjeljom od 8,00 do 10,00 sati

Meline: Mini market Klimno od 8,00 do 16,00 sati

Klimno: Mini market od 7,00 do 12,00 sati

Šilo: Neptun od 7,00 do 13,00 sati

Članak 6.

Temeljem godišnjeg rasporeda dežurstava te ostalih odredbi ove Odluke trgovcima će se izdati rješenje o dozvoli rada nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana.

IV) ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka će se objaviti u »Novom listu« i dostaviti Turističkoj zajednici Općine Dobrinj.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, Odluka o radnom vremenu trgovina Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01) prestaje važiti.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-29/20

Ur. broj: 2142-04-03-01-12

Dobrinj, 15. prosinca 2003.

Predsjednik vijeća
Općine Dobrinj
Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr