SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
OPĆINA DOBRINJ
28

29.

Na temelju članka 57. Statuta Općine Dorbinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Vijeće Općine Dorbinj, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2003. donijelo je

IZMJENE PLANA
nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti
za 2003. godinu

Članak 1.

Planom nabave Općine Dobrinj za robe, usluge i radove male vrijednosti za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: plan) određuje se nabava roba, usluga i radova za koje su planirana sredstva u Proračunu Općine Dobrinj za 2003. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Dobrinj provodit će postupak nabave roba, usluga i radova iz točke 1. ovog plana javnim prikupljanjem ponuda ili ograničenim prikupljanjem ponuda, a za nabavu roba, usluga i radova u vrijednosti do 20.000,00 kuna izravnim ugovaranjem.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2003. godine, Općina Dobrinj će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova:

R.b.Opis nabave Pozicija Iznos kuna


1.Ured. mat. i ost. mat. rashodi 9 60.000,00

2.Mat. i dij. za tek. i inv. odr. 11 40.000,00

3.Usl. investic. održ. građ. ob. 13 220.000,00

4.Dom Kras 14 283.000,00

5.Terasa Šilo 15 0,00

6.Mesnica Šilo 17 50.000,00

7.Usl. tek. i inv. održ. sak. obj. 18 260.000,00

8.Crkva Polje - krov 19 250.000,00

9.Crkva Polje - interijer 19 250.000,00

10.Uređenje okoliša crkve Rasopasno 19.1 109.500,00

11.Usl. tek. i inv. održ. opreme 20 130.000,00

12.Usl. tek. i inv. održ. cesta 21 250.000,00

15.Asfaltiranje nerazvr. cesta 21 250.000,00

16.Proširenje cesta 21 250.000,00

17.Jalovina 21 225.000,00

18.Usl. tek. i inv. održ. mor. pr. 22 150.000,00

19.Jalovina za plaže 22 150.000,00

20.Betoniranje obale 22 163.500,00

21.Ost. kom. usl. - grob., san. dep. 28 100.000,00

22.Usluge razvoja softvera 34 40.000,00

23.Računalne usluge 35 40.000,00

24.Planovi 90.1 250.000,00

25.Ceste 92 300.000,00

26.Javna rasvjeta 95 250.000,00

27.Sportski i rekreacijski tereni 96 150.000,00

28.Grobnice 97 50.000,00

29.Groblje Sužan - iskopi 97.1 250.000,00

30.Groblje Sužan - građ. radovi 97.1 260.000,00

31.Računala i računalna oprema 98 20.000,00

32.Uredski namještaj 99 50.000,00

33.Kontejneri 100 25.000,00

34.Klupe 100.1 30.000,00

35.Razglas 99.1 20.000,00


Članak 4.

Prije provođenja postupka nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kuna Vijeće Općine Dobrinj će posebnom odlukom imenovati stručno povjerenstvo od najmanje 3 člana.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave i evidenciju sklopljenih ugovora o nabavi provodit će Jedinstveni upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabavu iz točke 3. ovog plana.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-18

Dobrinj, 22. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr