SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 24. Petak, 27. lipnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), te članaka 8. i 12. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/98), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 17. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Baška
za 2008. godinu

I.

Javno priznanje - Godišnja nagrada Općine Baška za 2008. godinu dodjeljuje se:

. Udruzi veterana i dragovoljaca Domovinskog rata RH, ogranak Baška - za izniman doprinos protupožarnoj zaštiti, jer su njezini članovi osnovali, a sada čine jezgru DVD Baška, za uzornu aktivnost i agilnost njezinih članova u drugim udrugama osnovanima na području Općine Baška, te aktivno sudjelovanje u organizaciji i provedbi svih pučkih manifestacija i svečanosti.

. Denisu Dorčiću - za iznimno zalaganje, samoprijegorni, dragovoljni rad i sveprisutnost kod organizacije svih pučkih manifestacija i svečanosti, te aktivno članstvo u više udruga osnovanih na području Općine Baška.

II.

Javna priznanja Općine Baška čini povelja i novčana nagrada prema odluci Općinskog poglavarstva Općine Baška.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/4

Ur. broj: 2142-03-08-4

Baška, 17. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr