SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 26. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup
javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/02), (u daljem tekstu: Odluka) mijenja se članak 14. stavak 1., te dodaje stavak 2., i sada glase:

»Zakupnik postavlja privremeni objekt na temelju ugovora o zakupu javne površine pod uvjetom da posjeduje i ostalu potrebnu dokumentaciju zakonom propisanu, dokaz o izvršenom plaćanju ukupne zakupnine po ugovoru za postavu privremenih objekata koji se daju u sezonski zakup, a za postavu kioska i ugostiteljskih terasa uz uvjet postojanja odredbe po kojoj ugovor postaje ovršna isprava.

Iz odredbe prethodnog stavka isključuje se postava naprava iz čl. 16. st. 3. i članka 19. stavka 1. ove Odluke.«

Stavak 2. istog članka potaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1., te članku 18. stavku 2. riječ »Zaključak« zamjenjuje se riječju »Odlukom«.

Članak 3.

U članku 18. stavku 2. Odluke točka se zamjenjuje zarezom, te dodaju riječi:

»izuzev pješačke zone užeg centra Novog Vinodolskog koje se svrstava u IA zonu.«

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka o Izmjenama i dopuna Odluke o davanju u zakup javne površine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/08-01/30

Ur. broj: 2107/02-01-08-3

Novi Vinodolski, 6. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr