SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH

broj 26/03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 26. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2008. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/07), (u daljem tekstu: Program), mijenja se članak 2. i sada glasi:

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/25

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 6. lipnja, 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Izmjena i dopuna Programa održavanja obj  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr