SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 5/02, 22/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29.svibnja 2008.godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U članku 2. stavak 2. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/05 i 51/07) (u nastavku: Odluke) iza riječi: »izvršava« umjesto riječi: »Jedinstveni upravni odjel« trebaju stajati riječi: »Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodima:

- samac do2.000,00 kuna

- dvočlana obitelj do2.900,00 kuna

- tročlana obitelj do3.700,00 kuna

- četveročlana obitelj do4.300,00 kuna

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700,00 kuna.«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. briše se točka c), a točke d), e) i f) postaju točke c), d) i e).

U članku 13. stavak 2. točka 2. briše se alineja 1., a alineja 2. postaje alineja 1.

Članak 4.

U članku 14. stavak 1. briše se alineja 4., a alineje 5. i 6. postaju alineje 4. i 5.

U članku 14. stavak 2. točka 2. briše se alineja 1., a alineja 2. postaje alineja 1.

Članak 5.

U članku 15. stavak 2. briše se alineja 1., a alineja 2. postaje alineja 1.

Članak 6.

U članku 40. stavak 1. iza riječi: »podnosi« umjesto riječi: »Jedinstvenom upravnom odjelu« trebaju stajati riječi: »Upravnom odjelu za opću upravu i društvene djelatnosti«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-15

Kostrena, 29. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr