SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04 i 142/06) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o organiziranju Prometne jedinice mladeži
na području Općine Kostrena

Članak 1.

Organizira se Prometna jedinica mladeži na području Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Prometna jedinica mladeži djeluje u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka, Postaja prometne policije Rijeka

Prometna jedinica mladeži počinje s djelovanjem 1. srpnja 2008. godine.

Članak 3.

Pripadnici Prometne jedinice mladeži mogu biti isključivo studenti sa znanjem barem jednog svjetskog stranog jezika.

Članak 4.

Pripadnici prometne jedinice mladeži obavljaju poslove utvrđene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Program i način osposobljavanja i djelovanja pripadnika Prometne jedinice mladeži određen je propisom kojeg donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.

Za vrijeme obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka, pripadnici Prometne jedinice mladeži dužni su nositi propisanu odoru.

Članak 5.

Broj pripadnika Prometne jedinice mladeži određuje Poglavarstvo Općine.

Članak 6.

Prometna jedinica mladeži djelovat će na području Općine od 1. srpnja do 31. kolovoza 2008. godine te se po potrebi djelovanje može produžiti odlukom Poglavarstva Općine.

Članak 7.

Pripadnicima Prometne jedinice mladeži, kada obavljaju poslove te jedinice, pripada naknada za rad.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Poglavarstvo Općine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-08-14

Kostrena, 29. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr