SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 53. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2008. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Plana upravljanja pomorskim dobrom
za 2008. godinu

I.

Na pomorskom dobru na području Grada brišu se iz Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu slijedeće djelatnosti s mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

II.

Na pomorskom dobru na području Grada dopunjuju se sljedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

III.

Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1. 1. 2008. godine i ista će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/08-01/1

Ur. broj: 2107/02-03-08-2

Novi Vinodolski, 26. svibnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=559&mjesto=51250&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr