SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04 i 79/07), članka 14. stavka 1. i 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Delnica

Članak 1.

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Delnica osniva se za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na području Grada Delnica.

Članak 2.

Za članove Zapovjedništva civilne zaštite imenuju se:

1. Lenjinka Južnić-Mamilović - zapovjednik (načelnica Odjela ZS, PUZS Rijeka)

2. Milka Kalaica - zapovjednik (inspektorica ZS Odjela ZS, PUZS Rijeka)

3. Željko Šporer (inspektor ZS Odjela ZS PUZS Rijeka)

4. Darko Majnarić (viši tehničar CZ Odjela ZS PUZS Rijeka)

5. Marijan Pleše, gradonačelnik (zapovjednik postrojbi ZS na području Grada Delnica)

6. Marijan Štimac (zapovjednik DVD Delnice)

7. Đulio Perhat (vodočuvar u Hrvatskim vodama VGI Gorski kotar Delnice)

Članak 3.

Članovi Zapovjedništva civilne zaštite Grada Delnica mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.

Članak 4.

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Delnica poziva se i aktivira putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, po nalogu zapovjednika Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica sukladno Planu zaštite i spašavanja Grada Delnica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-02/08-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/2-08-14

Delnice, 5. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr