SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03 pročišćeni tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnice (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1.- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javnu rasvjetu

2.- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3.- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- tržnice na malo

Članak 2.

U narednoj 2008. godini planira se izgradnja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/07-01/31

Ur. broj: 2112-01-08-4

Delnice, 5. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

I. izmjene i dopune Programa gradnje obj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr