SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

60.

Na temelju članka 87. stavak 3. Zakona o osnovnom školstvu »Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/ 01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština, na sjednici 4. lipnja 2008. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine PGŽ« broj 28/05, 32/05, 38/05, 23/06, 39/06, 43/06, 50a/06, 55/06 - pročišćeni tekst, 12/07, 35/07, 40/07 50/07 i 5/08) u glavi I,

- točka 10, koja se odnosi na Osnovnu školu »Jelenje- Dražice«, Dražice, riječi »Ljubica Rundić« zamjenjuju se riječima »Amela Curać«.

II.

Utvrđuje se da je Ljubici Rundić s danom 14. travnja 2008. godine zbog gubitka statusa učenika Škole djeteta kojem je roditelj prestao mandat u Školskom odboru Škole.

III.

Novoimenovanoj članici Ameli Curać, mandat traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/48

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 4. lipnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=559&mjesto=00001&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr