SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

59.

Na temelju članka 14. stavak 3. Statuta Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«, a u svezi s člankom 35. stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97 - ispravak, 47/99 - ispravak i 5/08) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 4. lipnja 2008. godine donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća
Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«

I.

Vesna Matković, razrješava se članstva u Upravnom vijeću Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«.

II.

Radmila Toić, imenuje se za članicu Upravnog vijeća Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«.

III.

Novoimenovanoj članici Upravnog vijeća mandat traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/47

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 4. lipnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=559&mjesto=00001&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr