SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

54.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 4. i 8. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01 i 10/06), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj dana 4. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Stožer).

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi župan Primorsko-goranske županije, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Primorsko-goranske županije

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1. dr. sc. Vidoje Vujić, zamjenik župana, načelnik Stožera,

2. Oliver Grbić, načelnik Policijske uprave primorsko- goranske, član

3. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član,

4. Slavko Gauš, županijski vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, član

5. dr. sc. Koraljka Vahtar Jurković, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, član

6. mr. sc. Ivo Afrić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, član

7. Nikola Mendrila, pročelnika Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, član,

8. Branko Škrobonja, predstojnik Ureda Županije, član,

9. Zlatko Mihelec, Ured Županije, član zadužen za planske i operativne poslove (tajnik Stožera).

Članak 3.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže župan na način utvrđen Planom pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Ured Županije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/41

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 4. lipnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=559&mjesto=00001&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr