SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

52.

Na temelju članka 28. točka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07) a sukladno Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije za razdoblje 2005.-2009. godine (Klasa: 021-04/05-02/76; Ur. broj: 2170-01-11-01-05-2 od 29. rujna 2005. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 4. lipnja 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o sufinanciranju izgradnje
I. faze klizališta u Delnicama

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju izgradnje I. faze klizališta u Delnicama (»Službene novine PGŽ« broj 23/06), članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Primorsko-goranska županija i Grad Delnice zajednički će sufinancirati izgradnju I. faze klizališta u Delnicama, planirane vrijednosti do 2.725.524,39 Eura u protuvrijednosti kuna.

U iznosu iz stavka 1. ovoga članka Primorsko-goranska županija sudjelovat će sa 31,15% (847.000,85 EUR-a), Grad Delnice sa 32,85% (895.334,76 EUR-a), a ostatak sredstava od 36% (981.188,78 EUR-a) osigurat će se iz sredstava Europske unije »Phare 2005.«.

Grad Delnice određuje se za nositelja projekta investitora, a GSC »Runolist« d.o.o. za partnera u projektu.

Grad Delnice po završetku izgradnje, ishođenju uporabne dozvole i urisa objekta u zemljišne knjige Općinskog suda u Delnicama, na GSC »Runolist« d.o.o. prenijet će vlasništvo objekta bez naknade.«

Članak 2.

U članku 2. riječi »za 2006., 2007. i 2008. godinu«, zamjenjuju se riječima »za 2006., 2007., 2008 i 2009. godinu«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/39

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 4. lipnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr