SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/06 i 10/06), a u svezi sa člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), člankom 3. st. 13. i člankom 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 24. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o premještanju i
čuvanju nepropisno parkiranih vozila na području
općine Punat

Članak 1.

U Odluci o premještanju i čuvanju nepropisno parkiranih vozila na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/04), članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Naknada za koncesiju ne može biti manja od 30% cijene za upotrebu specijalnog vozila »pauk« po uklonjenom vozilu bez PDV-a i 40% od cijene ležarine bez PDV-a.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-08-15

Punat, 29. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=558&mjesto=51521&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr