SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 02/06 i 10/06), a u svezi sa člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), člankom 3. st. 13. i člankom 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 24. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s
naplatom i načinu naplate parkiranja na području
Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/04, 16/05, 22/05 i 23/07), utvrđuju se izmjene i dopune prema tekstu u člancima koje slijede.

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. alineja 2. Odluke mijenja se i glasi:

- parkiralište br. 2:

a) Ul. Obala, rubno u parku kod istezališta;

b) Ul. Obala, rubno uz park Ladići».

Članak 3.

Članak 2. stavak 1. alineja 7. Odluke mijenja se i glasi:

»- parkiralište br. 7:

a) uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade;

b) bočno uz autobusno stajalište i okretište na

autobusnom stajalištu;«

Članak 4.

U članku 2. stavak 1. iza alineje 10. dodaje se alineja 11. koja glasi:

»- parkiralište br.11.: Trg Placa«.

U članku 2. stavak 1. dosadašnja alineja 11. postaje alineja 12.

Članak 5.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Za provođenje natječaja za izbor koncesionara, utvrđuju se početni iznosi godišnje naknade po parkirnom mjestu i to:

1. naselje Punat

- za osobne automobile i kombi vozila, u početnom iznosu od 500,00 kn godišnje,

- za autobuse u početnom iznosu od 1.000,00 kn godišnje.

2. naselje Stara Baška

- za osobne automobile i kombi vozila, u početnom iznosu od 200,00 kn godišnje.«

Članak 6.

U članku 12. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vlasnici vozila s povlaštenom parkirnom kartom mogu parkirati vozila na sljedećim parkiralištima na kojima se obavlja naplata:

- parkiralište br. 1.: Ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta;

- parkiralište br. 3.: Ul. Obala, od ribarnice do kioska »Tisak«;

- parkiralište br. 5.: Ul. Obala, kod svjetionika;

- parkiralište br. 6.: Ul. Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu«; od Hotela »Park I« do autobusnog stajališta parkiranje osobnih vozila i autobusa, s time da se autobusi parkiraju uz rub Ulice Obala;

- parkiralište br. 7: a) uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade;

- parkiralište br. 9.: u Ulici I. G. Kovačića, uz stambeno- poslovnu građevinu »Božac«.

Članak 7.

U članku 12. Odluke iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Vlasnici vozila s povlaštenom parkirnom kartom ne smiju parkirati vozila na sljedećim parkiralištima na kojim se obavlja naplata:

- parkiralište br. 2. :a) Ul. Obala, rubno u parku kod istezališta;

- parkiralište br. 2. : b) Ul. Obala, rubno uz park Ladići;

- parkiralište br. 4. : Ul. Obala, nasuprot kioska »Tisak« uz park do Lučke kapetanije;

- parkiralište br. 7.: b) bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu;

- parkiralište br. 8. : uz zgradu Narodnog doma, u Ulici Novi put i Ulici I. G. Kovačića;

- parkiralište br. 10.: u Ul. 17. travnja, od križanja s Ul. Matije Gupca do Ul. Stari klanac (zapadna strana ulice);

- parkiralište br. 11.: Trg Placa;

- parkiralište »Portić« u lučici u Staroj Baški.«

Dosadašnji stavak 2. Odluke postaje stavak 3.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-08-14

Punat, 29. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=558&mjesto=51521&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr