SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 11. st. 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljiti (»Narodne novine« broj 50/95) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06 ) Općinsko vijeće Općine Punat, na 24. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donosi

PLAŽNI RED
na plažama »PUNTA DEBIJ«

Članak 1.

1. Plaže »Punta debij« čine pojas obalnog mora i zemljišta od z.č. 4790/1 k.o. Punat do uključivši parkiralište na z.č. 4803/4 k.o. Punat.

2. Upravljač plaže osigurava sljedeće:

- vidljivu plažnu ogradu u moru,

- nemogućnost vožnje automobilom unutar plaže (osim turističkog vlakića i dostave u jutarnjim satima prema odluci Poglavarstva),

- opremu za prvu pomoć,

- opremu za spašavanje,

- sanitarije, tuševe i kabine za presvlačenje,

- dnevno čišćenje plaža,

- redovno informiranje o rezultatima ispitivanja kakvoće mora i uzrokovanje te obavijesti o temperaturi mora,

- ležaljke i suncobrane; vodene sportove, ugostiteljsku ponudu,

- provedbu plažnog reda.

3. Posjetitelji i pružatelji usluga na plaži obvezuju se:

- poštivati znakove upozorenja i zabrane,

- s pažnjom koristiti sanitarne prostore, tuševe i drugu opremu,

- odlagati otpad u posebno označene posude,

- u slučaju primijećenog onečišćenja plaže odmah o tome obavijestiti nekog od pružatelja usluga na plaži, koji su obvezni pružiti pomoć u sprječavanju i otklanjanju onečišćenja plaže,

- u slučaju primijećene potrebe za pružanjem prve pomoći unesrećenoj osobi, odmah o tome obavijestiti nekog od pružatelja usluga na plaži, pružiti prvu pomoć unesrećenoj osobi i pozvati hitnu pomoć.

4. Na plaži nije dozvoljeno:

- onečišćavanje i uništavanje okoliša i opreme plaže,

- remećenje reda i mira i nepotrebno uznemiravanje posjetitelja,

- paljenje vatre, unošenje zapaljivih i eksplozivnih stvari i naprava, kuhanje hrane i sl.,

- odlaganje smeća, opušaka i drugog otpada izvan za to predviđenih posuda,

- dovođenje pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca, osim na dijelu plaže namijenjenom za pse,

- uporaba sapuna, šampona i deterdženta,

- ulaženje djeci mlađoj od 7 godina, bez pratnje punoljetne osobe,

- ulaženje osobama koje boluju od zaraznih i drugih bolesti koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ostalih posjetitelja,

- odnošenje pijeska i šljunka s plaže,

- promet i parkiranje motornih vozila,

- vožnja i privez brodica na motorni pogon (pogotovo brzih brodica i skutera),

- neovlaštena prodaja pića, hrane, suvenira i sl. (bez ugovora s Općinom Punat.).

5. Upravljač plaže ne odgovara za eventualne krađe ili štete na stvarima posjetitelja

6. Zbog nepridržavanja propisanih odredbi ovog plažnog reda, upravljač plaže može udaljiti posjetitelje s plaže

7. Općina Punat zadržava pravo izmjena i dopuna odredbi ovog plažnog reda.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-08-6

Punat, 29. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=558&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr