SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 5. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/08), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 26. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Mrkopalj

Članak 1.

U Savjet mladih Općine Mrkopalj izabrani su:


Red. Ime i prezime člana Savjeta mladih

broj


1. Jakov Fak Mrkopalj, Novi varoš

2. Mladen Tomić Sunger 10a

3. Alenka Tomić Sunger, 10a

4. Iva Kauzlarić Sunger, Stara cesta 5

5. Dragan Štimac Sunger, Stara cesta 31

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih Općine Mrkopalj je dvije godine, računajući od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Mrkopalj biraju se iz reda članova Savjeta mladih Općine Mrkopalj.

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih Općine Mrkopalj ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-8

Mrkopalj, 26. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=558&mjesto=51315&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr