SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08), te članka 29. Statuta Općine Baška, (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška, kao stručno, operativno i koordinativno tijelo, imenuje se u svrhu pružanja stručne pomoći i pripremanja akcija zaštite i spašavanja, kojima rukovodi Općinski načelnik.

Članak 2.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška imenuje se u sastavu:

1. Toni Juranić (zamjenik Općinskog načelnika) - načelnik stožera,

2. Zlatko Dorčić (potpredsjednik Općinskog vijeća), član,

3. Neven Dorčić (voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela) - član,

4. Hajrudin Mulaosmanović (direktor TD Baška d.o.o.) - član,

5. Borislav Jelušić (zapovjednik DVD-a Baška) - član,

6. Milka Kalaica (djelatnica DUZS, Područni ured Rijeka) - član,

7. Ivan Katalinić (načelnik Policijske postaje Krk PU PGŽ) - član.

Članak 3.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Baška, klase: 810-03/06-01/1, ur. broj: 2142-03-06-12, od 3. srpnja 2006. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Baška, klase: 810-03/06-01/1, ur. broj: 2142-03-06-15, od 30. studenoga 2006. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2142-03-08-7

Baška, 27. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr