SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2008. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN KONSOLIDIRANOG
PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2007. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-21

Rab, 30. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

Godišnji obračun konsolidiranog Proračun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr