SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/ 04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/03 i 12/07) članak 117. mijenja se i glasi:

»U provođenju ove odluke komunalni redar ovlašten je:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

2. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga

3. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.«

Članak 2.

U članku 121. stavku 1. umjesto riječi »Globom od 500,00 do 1.000,00« treba stajati »Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja izvrši prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

U članku 122. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja izvrši prekršaj iz članka 121. stavka 1. ove Odluke.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja izvrši prekršaj iz članka 121. stavka 1. ove Odluke.«

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se roditelj odnosno staratelj malodobnog djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 121. stavka 1. ove Odluke, ako je propustio dužnost staranja o malodobnom djetetu.«

Članak 4.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar može za prekršaje za koje je ovom Odlukom propisana novčana kazna do iznosa od:

- 7.000,00 kuna za pravnu osobu,

- 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi,

- 1.000,00 kuna za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,

- 1.000,00 kuna za fizičku osobu,

naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-35

Rab, 30. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr