SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 24/01 i 4/06) te Programa razvoja malog gospodarstva na području Grada Raba, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o nastavku aktivnosti na realizaciji radne (poslovne)
zone »Mišnjak« u 2008. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom nastavljaju se započete aktivnosti na realizaciji radne (poslovne) zone »Mišnjak« u tekućoj 2008. godini, a koja će se u konačnici realizirati na dijelovima k.č. 802/1 i 826/1 k.o. Barbat.

Sastavni dijelovi ove Odluke, koji se neće objaviti, su također: kopija katastarskog plana područja, z. k. izvadci iz zemljišnih knjiga, posjedovni listovi i uvjerenje o statusu zemljišta.

Članak 2.

Grad Rab će za ulaganje u radnu (poslovnu) zonu iz članka 1. ove Odluke u tekućoj 2008. godini u svom proračunu izdvojiti i osigurati financijska sredstva u ukupnom iznosu do 1.300.000,00 kn.

Članak 3.

Za provedbu Programa razvoja malog gospodarstva zadužuje se član Gradskog Poglavarstva zadužen za sektor gospodarstva i poduzetništva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-26

Rab, 30. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr