SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01 i 49/03 - pročišćeni tekst), članka 68. stavak 2., članka 72. stavak 2. i članka 74. stavak 1. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/ 98, 73/02 i 153/02) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o prodajnim mjestima
za prodaju roba izvan trgovačkih prodavaonica

Članak 1.

U članku 4. Odluke o prodajnim mjestima za prodaju roba izvan trgovačkih prodavaonica (»Službene novine PGŽ« broj 18/03) dodaje se stavak 3. koji glasi: »Za trgovanje na klupama (štandovima) izvan prodavaonica na svim lokacijama (zemljištu u privatnom vlasništvu i javnim površinama) na području Grada Raba potrebno je odobrenje nadležnog gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. Odluke briše se prva rečenica u potpunosti.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-27

Rab, 30. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr