SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 01 i 4/06) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab

I.

Rrzrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab imenovani na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 3. kolovoza 2005. godine i to:

1. MARIN MUŠĆO,

2. HANALORI PERANIĆ.

II.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab od strane osnivača imenuju se:

1. KRISTINA DUNDOVIĆ,

2. SNJEŽANA GULIĆ.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-30

Rab, 30. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr