SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 16. i 23. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 20. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Čavle za 2008. godinu

Članak 1.

U odluci o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2008. godinu (»Službene novine« PGŽ« broj 44/07) u glavi XII. Zaduživanje i davanje jamstva, iza članka 25. dodaje se novi članak 25. a, koji glasi:

»Ovlašćuje se Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle da se može zadužiti na domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote 20.000.000,00 kuna, za realizaciju višegodišnjeg kapitalnog projekta izgradnje sportske dvorane u Mavrincima.

Dinamika korištenja kredita planirana je 10.000.000,00 kuna u 2008. godini i 10.000.000,00 kuna u 2009. godini«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/4

Ur. broj: 2170-03-08-01-5

Čavle, 20. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=556&mjesto=10008&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr