SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
27

26.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 13/98) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja
za 2004. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti, za koje je određeno da su lokalnog značenja, u svezi s:

1. poticanjem i promicanjem športa,

2. provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

3. djelovanjem športskih udruga u gradu,

4. djelovanjem općinskih, odnosno gradskih športskih saveza i udruženja športskih organizacija i saveza,

5. treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja,

6. športsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i športskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva,

7. održavanjem i izgradnjom objekata od značenja za grad.

Članak 2.

Športsko-rekreativne aktivnosti građana provode amaterske športske udruge, klubovi i pojedinci, kojima se za financiranje redovne djelatnosti temeljem dostavljenih financijskih planova osiguravaju sredstva, i to:

- Sportskom ribolovnom društvu Udica 70.000,00 kn

- Boćarskom klubu »Lošinj 90« 60.000,00 kn

- Vaterpolo klubu »Lošinj« 75.000,00 kn

i za kapitalnu investiciju, nabavku semafora 20.000,00 kn

- Športskom društvu »Škarpina« 20.000,00 kn

- Košarkaškom klubu »Jadranka« 130.000,00 kn

- Teniskom klubu »Lošinj-Jadranka« 65.000,00 kn

- Nogometnom klubu »Lošinj« 240.000,00 kn

- Karate klubu »Lošinj« 60.000,00 kn

- Šahovskom klubu »Lošinj« 20.000,00 kn

- Planinarskom društvu »Osoršćica« 25.000,00 kn

- Kuglačkom klubu »Čikat« 60.000,00 kn

- Društvu športske rekreacije HEP 5.000,00 kn

- Streljačkom klubu »Mali Lošinj« 20.000,00 kn

- Športskom društvu »Excalibur«5.000,00 kn

Ukupno se raspoređuje 875.000,00 kn.

Neraspoređena, a predviđena sredstva u visini od 150.000,00 kn, moći će se koristiti temeljem postavljenih zahtjeva i financijskog plana, te Odluke Gradskog poglavarstva.

Članak 3.

Radi promidžbe Grada iz Proračuna se, u vidu pomoći športskim klubovima, sufinanciraju obljetnice, državna prvenstva i športska razmjena među gradovima, te športski programi za Svjetski dan športa, Dan Grada i u vrijeme prigodnih datuma.

Ukupno je namijenjeno 75.000,00 kn.

Članak 4.

Poticanje i promicanje masovnog športa provodi se kroz rad školskih športskih klubova u osnovnoj i srednjoj školi u visini od po 20.000,00 kn, a koja sredstva su uključena kroz program odgoja i obrazovanja.

Članak 5.

U cilju poticanja športskih-rekreativnih aktivnosti građana, djece i mladeži ulagat će se u održavanje i opremanje športskih objekata i otvorenih igrališta, i to:

- u športsku dvoranu 894.000,00 kn za uvođenje centralnog grijanja, popravak stolarije na pročelju zgrade, te nabavku športske opreme i sitnog inventara,

- u uređenje novog sportskog igrališta na Zagazinjinama, 190.000,00 kn,

- u opremanje dječjih igrališta, 40.000,00 kn.

Ukupno se raspoređuje 1.124.000,00 kn.

Članak 6.

Nadležni upravni odjel prenosi neposredno sredstva nosiocima programa na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenjima Programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 7.

Program javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-03-15

Mali Lošinj, 18. prosinca 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr