SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 16. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from MRKOPALJ 1331..1331

Na temelju članka 35. i 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći Općinskog načelnika,
predsjednika Općinskog vijeća, naknadama za rad
članova Općinskog poglavarstva, članova Općinskog
vijeća i radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o plaći Općinskog načelnika, predsjednika Općinskog vijeća, naknadama za rad članova Općinskog poglavarstva, članova Općinskog vijeća i radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 06 i 42/07), članak 7. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku i članovima radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva pripada naknada za rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-5

Mrkopalj, 24. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=554&mjesto=51315&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr