SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 16. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
OPĆINA LOPAR
Na temelju članka 33

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 16. sjednici održanoj 30. travnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Lopar

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07) u članku 43. stavak 2. podstavak 6. riječi: »razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja Statuta i drugih općih akata Općinskog vijeća« brišu se.

Članak 2.

U članku 50. stavak 1. riječi: »te daje vjerodostojna tumačenja općih akata« brišu se.

Članak 3.

Članak 77. briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-04

Lopar, 30. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=554&mjesto=51281&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr