SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 16. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
OPĆINA LOPAR
Na temelju članka 35

Na temelju članka 35. stavak 1. i članka 36. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 47/07), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 16. sjednici održanoj 30. travnja 2008. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama Statuta Općine Lopar

Članak 1.

U Statutu Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 47/07) u članku 67. stavak 1. riječi: »te daje autentična tumačenja Statuta i akata iz svog djelokruga« brišu se.

Članak 2.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/01-01-08-03

Lopar, 30. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=554&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr