SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 15. Ponedjeljak, 28. travnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Na temelju članka 18

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 pročišćen tekst 35/07 i 43/ 07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/08-01/114, Urbroj: 538-13-08-02-GG od 28. veljače 2008.), donosi 24. travnja 2008. godine

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj
VIII/121 »KLANA«

Članak1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/121 »KLANA« (»Službene novine PGŽ« broj 50a/06) u članku 2., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka se nalazi na Kičelju (kota 606 iznad izvora Rječine), te se proteže jugozapadno planinskom stazom u Duboki jarak (trigonometar 348) i istom stazom do Podkladišća (Japlenica). Nastavlja dalje istom stazom na Priburje, Kusarebe i putom do ceste za Studenu. Dalje ide asfaltnom cestom do raskrižja sa Petrolejskom cestom, pa Petrolejskom cestom do Škalnice (vatrogasni dom). Dalje ide putom u smjeru sjevera pa na raskrižju putova zapadno od Golaša (696) skreće u smjeru sjeverozapada preko Popenca, trigonometra 738 i Liskovca dolazi na granicu Republike Slovenije, te granicom Republike Slovenije do potoka Podliščić i dalje do granice s državnim lovištem VIII/21 »SMREKOVA DRAGA« odakle skreće desno grebenom slijedeći granicu državnog lovišta preko Marinčevih Laza i dalje vlakom dolazi na predio Njivine na cesti Lisac - Dletvo gdje nastavlja desno dalje cestom u smjeru mjesta Lisac. Granica slijedi cestu do predjela Meilisci gdje lijevo skreće na kolski put do Babićevih dolaca. Od Babićevih dolaca granica ide planinskom stazom prema Kukulju, te prolazi južnim padinama Pliša i dalje planinskom stazom do okretaljke šumske ceste Kukulj (Prohod) - Malinica, dalje se spušta po cesti prema Malinici te okomito sa ceste na mjesto gdje izlazi jugozapadna granica odjela 29d, G.J. »Dletvo« kod Drvne industrije »Klana«. Odatle ide cestom u pravcu Gumanca do mjesta gdje se odvaja na kolni put kojim ide prema koti Široko 822 i dalje kolnim putom u smjeru jugozapada prema predjelu Ravno gdje dolazi do mjesta gdje Rimski zid izlazi na kolni put. Dalje granica ide stazom do križanja putova u predjelu Ravno na tromeđi granica zajedničkog lovišta VIII/121 »KLANA«, zajedničkog lovišta broj VIII/124 »GROBNIK« i državnog lovišta broj VIII/21 »SMREKOVA DRAGA«. Nastavlja dalje putom u smjeru istoka prema trigonometru 604, te dalje u smjeru juga putom pa Rimskim zidom do 150 m istočno od Velog briga (622), te dalje nastavlja putom u smjeru jugoistoka do početne točke na Kičelju (kota 606 iznad izvora Rječine).«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina lovišta iznosi 3.108 ha.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/31

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 24. travnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=553&mjesto=00001&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr