SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 15. Ponedjeljak, 28. travnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Na temelju članka 6

Na temelju članka 6. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županija (»Službene novine PGŽ« broj 16/99, 13/02, 16/04, 30/05, 35/07 i 9/08) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/ 01, 10/6, 16/06 pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o imenovanju članova
Stožera operativnog centra Primorsko-goranske županije

I. U glavi I. Odluke o imenovanju članova Stožera operativnog centra Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 13/02, 16/04 i 38/05), u točki 1. riječi »Goran Jurić, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska« zamjenjuju se riječima »Jasmin Brkljača, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska«.

- u točki 2. riječi »mr.sc. Andrija Car - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka« zamjenjuju se riječima »dr. sc. Darko Glažar - Lučka kapetanija Rijeka«.

- u točki 4. riječi: »dr. sc. Darko Glažar - Lučka kapetanija Rijeka« zamjenjuje se riječima »Matko Škalamera - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka«

- u točki 7. riječi: »dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković - Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje« zamjenjuje se riječima: »dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković - Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije«.

- Točka 9. »Ljiljana Buljan - Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove«, briše se

II. Danom stupanja na snagu ove Odluke članstva u Stožeru operativnog centra Primorsko-goranske županije razrješuje se Goran Jurić, mr.sc. Andrija Car i Ljiljana Buljan.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/30

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 24. travnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=553&mjesto=00001&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr