SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 15. Ponedjeljak, 28. travnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Na temelju članka 128

Na temelju članka 128., stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 24. travnja 2008. godine donijela je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Primorsko-goranske županije za 2007. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu sadrži:

-ostvarene prihode poslovanja
tekuće godine 316.960.262,34 kn

-izvršene rashode poslovanja 251.532.158,67 kn

-ostvarene prihode od prodaje
nefinancijske imovine 12.754,94 kn

-izvršene rashode za nabavu
nefinancijske imovine 63.146.430,48 kn

-ostvarene primitke od financijske
imovine 2.422.186,79 kn

-izvršene izdatke za financijsku imovinu 3.663.075,44 kn

-višak prihoda iz prethodne godine 14.175.940,71 kn.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=553&mjesto=00001&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr