SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 14. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2007. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 27. prosinca 2006. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 15. lipnja 2007. godine i 27. prosinca 2007. godine.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

Plan 2007. Izvršenje 2007.

- komunalni doprinos 492.101,04 kuna 492.101,04 kuna

- Proračun Općine Klana 507.936,37 kuna 454.807,65 kuna

- naknada za koncesiju 1.791,26 kuna 2.044,76 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su na sljedeći način:

1. Javne površine Plan 2007. Izvršenje 2007.

a)Nabavka uređaja za
održavanje komunalne
infrastrukture 13.931,10 kuna 13.931,10 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 13.931,10 kuna 13.931,10 kuna

U 2007. godini nabavljeni su uređaji i alati za održavanje javnih površina u vrijednosti od 13.931,10 kuna.

b)nabava javne dekorativne
rasvjete 22.000,00 kuna 21.001,44 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 22.000,00 kuna 21.001,44 kuna

U 2007. godini nabavljena je dekorativna rasvjeta i repromaterijal u vrijednosti od 21.001,44 kuna.

c)geodetsko-katastarske
usluge 74.000,00 kuna 63.288,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 40.573,68 kuna 40.573,68 kuna

- Proračun Općine Klana 33.426,32 kuna 20.669,56 kuna

- naknada za koncesiju 0,00 kuna 2.044,76 kuna

Za geodetsko-katastarske radove na području Općine Klana (izrade elaborata, utvrđivanje međa, geodetske snimke, promjena kulture, kopije katastarskih planova, uklopi) vezanih uz javne površine u 2007. godini je utrošeno ukupno 68.473,00 kune.

d) parcelacija građevinskog
zemljišta u Kalužici 74.420,00 kuna 74.420,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 74.420,00 kuna 74.420,00 kuna

Za završetak parcelacijskog elaborata građevinskog zemljišta u Kalužici u 2007. godini utrošeno je 74.420,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste

a)izrada projektne
dokumentacije za uređenje
ceste u Vinodolcu 9.150,00 kuna 9.150,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 9.150,00 kuna 9.150,00 kuna

Za projekt uređenja zida uz cestu u Vinodolcu utrošeno je u 2007. godini 9.150,00 kuna.

b)izgradnja nogostupa kroz
naselje Klana 86.000,00 kuna 71.856,78 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 30.429,54 kuna 30.429,54 kuna

- Proračun Općine Klana 55.570,46 kuna 41.427,24 kuna

Za uređenje dijela nogostupa u Zatrepu, te postavljenje ograde uz nogostup Sv. Rok utrošeno je tijekom 2007. godine 71.856,78 kuna.

c)idejno rješenje komunalne
infrastrukture za RZ
Klana K-1 48.800,00 kuna 48.800,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 26.000,00 kuna 26.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 22.800,00 kuna 22.800,00 kuna

Tijekom 2007. godine izrađeno je idejno rješenje komunalne infrastrukture i parcelacije u PZ Klana K-1 u vrijednosti od 48.800,00 kuna

d)geodetsko-katastarske
usluge 5.185,00 kuna 5.185,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 5.185,00 kuna 5.185,00 kuna

Izvršena je snimka nerazvrstane ceste duljine 500 m u mjerilu 1:200 za potrebe izrade UPU Klana N1.

e)projektna dokumentacija
- cesta Gradina 40.504,00 kuna 40.504,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 0,00 kuna 27.021,44 kuna

- Proračun Općine Klana 40.504,00 kuna 13.482,56 kuna

U 2007. godini izrađeni su idejno rješenje, glavni projekt i izvedbeni troškovnik ceste za Gradinu.

f) priprema trase vodovoda
u Kalužici 237.839,00 kuna 237.839,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 237.839,00 kuna 237.839,00 kuna

Za pripremu trase vodovoda u naselju Kalužica utrošeno je 237.839,00 kuna.

g) otkup zemljišta 70.000,00 kuna 42.978,56 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 70.000,00 kuna 42.978,56 kuna

Za otkup zemljišta vezanog uz uređenje cesta je u 2007. godini utrošeno ukupno 42.978,56 kuna.

3. Groblje

a)Izgradnja novih ukopnih
mjesta na V polju 18.042,58 kuna 18.042,58 kuna

izvori financiranja:

-komunalni doprinos 12.838,82 kuna 12.838,82 kuna

-Proračun Općine Klana
(gr. naknada) 3.412,50 kuna 5.203,76 kuna

-naknada za koncesiju 1.791,26 kuna 0,00 kuna

U 2007. godini uređeno je 13 novih grobnih mjesta na mjesnom groblju u Klani.

4. Opskrba pitkom vodom

a)sufinanciranje izgradnje
vodovodne mreže u novom
dijelu naselja Kalužica 301.956,99 kuna 301.956,99 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 301.956,99 kuna 301.956,99 kuna

Za sufinanciranje vodovodnog ogranka Kalužica u 2007. godini utrošeno je 301.956,99 kuna.

Članak 4.

Ovao Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/14

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 31. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr