SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 14. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Temeljem članka 130. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/01 i 29/01/) Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2008. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA CRESA ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Grada Cresa za 2007. godinu sadrži:

- ukupno ostvarene prihode u iznosu od 21.197.730,06 kn

- višak prihoda poslovanja iz 2006. godine 1.835.216,62 kn

- ukupno izvršene rashode u iznosu od 21.260.709,01 kn

- višak prihoda nad rashodima 1.772.237,67 kn

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.772.237,67 kn rasporedit će se u 2008. godini na sljedeći način:

1. Gradska kula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 kn

2. Pučko otvoreno učilište. . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

3. Izgradnja kanalizacije . . . . . . . . . . . . . . . 80.425,14 kn

4. Cesta Brajdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

5. Održavanje pomorskog dobra . . . . . . . . 58.000,00 kn

6. Sanacija deponija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

7. Projekt Jadran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683.812,53 kn

Članak 3.

Plan i izvršenje bilančnog dijela Proračuna Grada Cresa za 2007. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna proračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun proračuna stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-01/08-01/5

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-5

Cres, 31. ozujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA CRESA

Potpredsjednik
Danijel Kučić, ing. građ., v.r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2007. GODINU
za razdoblje 01.01-31.12.07.

I. OPĆI DIO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa z  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=552&mjesto=10002&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr